A csapat
Jelöltek: (balról jobbra) Mátrai-Rubint Ágnes (8. vk.), Fűrész Anikó (3. vk.), Czeglédi Gabriella (2. vk.), Pintérné Kun Anna (4. vk.),
dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás
(5. vk.), Hollóssy Attila (6. vk.), Tóth Attila (7. vk.), Szunai Imre (1. vk.)

 

                    Kérdések Szőke Péterhez

                    Az 5-ös körzet (Tükörhegy) képviselő jelöltjeinek nyilatkozata Szőke Péter felhívására

                    Az MSZP-EGYÜTT Politikai nyilatkozata

                   
Beszélgetés a polgármesterjelölttel a BK TV-ben               


             A mi válaszaink a Törökbálint Kérdéseire

Bemutatkozunk:

Dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás polgármesterjelölt

Szunai Imre 1-es körzet

Czeglédi Gabriella 2-es körzet

Fűrész Anikó 3-as körzet

Pintérné Kun Anna 4-es körzet

Dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás 5-ös körzet

Hollóssy Attila 6-os körzet

Tóth Attila 7-es körzet

Mátrai Rubint Ágnes 8-as körzetProgramunk:

Tisztelt Választó!

Az elmúlt hetekben több száz törökbálintival beszélgettünk Idamajortól Pistályig. A programunk összeállításához az ő véleményüket is kértük.
Amennyiben a testület tagjai leszünk akkor mindent meg fogunk tenni azért, hogy a városvezetés a törökbálintiak életét megkeserítő hiányosságokat megszűntesse, a szolgáltatások körét bővítse, minőségüket, a hozzáférési lehetőséget javítsa.

Az alábbi megoldandó feladatokat tartjuk a legsürgetőbbnek:
A közlekedéstől származó zajterhelés csökkentése nem csak az autópályák mellett, hanem az egész városban a forgalom csillapításával, igazi kerékpárutak építésével. Zebrák kialakítása pl. bölcsőde előtt. Közösségi közlekedés fejlesztése (útvonal, menetrend felülvizsgálata), külső területek becsatolása, járásközpont elérhetőségének jelentős javítása.

Helyben elérhető egészségügyi szakrendelések számának növelése, várólisták csökkentése, orvosi ügyelet kialakítása Törökbálinton.

Csapadékvíz elvezetési problémák hosszú távú megoldása, patakpart, árkok, zöldterületek rendszeres gondozása, hulladékgyűjtők elhelyezése a város egész területén.

Városközpont kijelölése, új polgármesteri hivatal építése, a városi ügyintézésben is az egyablakos rendszer kialakítása. Közösségi terek számának növelése: játszóterek, parkok, ifjúsági ház, kutyafuttató.

Civil szervezetek támogatására szánt pénz normatív módon történő elosztása az átláthatóság, tervezhetőség javítása.

A szociális háló szélesítése, szociális bérlakás program indítása. A közmunkaprogramban résztvevők számának növelése.
Döntés a külterületek jövőjéről, Pistály, Anna-hegy (részleges) belterületbe vonásáról, vagy a jelenlegi helyzet fenntartásáról helyi népszavazás útján.

Helyi vállalkozások támogatása (inkubátorház). Vállalkozóbarát adópolitika kialakítása, ösztönző rendszer felállítása, hogy minél kevesebb üresen álló ipari-kereskedelmi ingatlan legyen Törökbálinton. A lakosságot sújtó helyi adók eltörlése.

Közbiztonság, térfigyelő kamerák számának növelése, látható rendőrség.

Kérdések Szőke Péterhez

a Tükörhegyi Közéleti Egyesület Elnökéhez 
és úgy is, mint polgármesterjelölthöz  
és az 5-ös számú vk. képviselő jelöltjéhez

Kedves Péter!


2010-ben, mikor átvetted az egyesület vezetését, akkor legfontosabb programpontod az volt, hogy megakadályozd a Tükörhegy IV. ütembe tervezett és engedélyezett 1050 lakás felépítését.

Ezzel kapcsolatosan rengeteg fórumot megkerestetek, de úgy látom, hogy a kialakult status quo sokkal inkább az elhúzódó gazdasági válságnak, mint a befektető meghátrálásának köszönhető.

Ezt bizonyítja a befektető mostani aktivizálódása is.

 
E munkán kívül, azért lett volna mit tenni Tükörhegyért!

 
Közel 10 éves munka eredménye volt az, hogy a képviselő testület elismerte, és a 393/2009. (XI. 05.) számú önkormányzati határozatba foglalta, hogy 60 millió forintos „tartozása” van a tükörhegyiek felé. Az önkormányzati határozat az egyesületet hatalmazta fel arra, hogy határozza meg, hogy az elmaradt járdaépítések miatt, milyen közcélú beruházások épüljenek meg Tükörhegyen.

Az egyesület 2009.11.27-i közgyűlésén megszavazta, a megvalósítandó beruházásokat: „Honfoglalás u.-i baloldali járdakészítés árokbefedéssel Schmall Zs. utcáig; Kastély u.-i kanyar elé fix telepítésű traffipax berendezés telepítése állványokkal; Otello u. végén sportcentrum kifejlesztése; Kastély u. - Kőér u. sarok pihenőparkká fejlesztése rendezéssel, parkosítással a szelek-tív hulladéklerakó megszüntetésével; Mária segíts kápolna felújításához 1M ft hozzájárulás; Honvéd utcába 2 db. fekvőrendőr építése.”

A tervezést, az előkészítést a hivatal elkezdte 2010-ben, de ezek közül a célok közül alig valósult meg egy-kettő. (Szelektívhulladék gyűjtősziget áthe-lyezése, Otelló utcai játszótér fejlesztése, fekvőrendőrök, melyek értéke nem lehet több tízmillió forintnál.)


60 millió forint még Tükörhegyen is sok pénz!

 
Mi az oka annak, hogy sem ezek az elfogadott fejlesztések, sem más közcélú fejlesztések nem valósultak meg az elmúlt 4 évben?

Mit tett az egyesület vezetése azért, hogy a fel nem használt pénzek szerepeljenek a város költségvetésében?

Egyáltalán mennyi pénz áll még rendelkezésre ebből az összegből?  (Gondolom, hogy nem ebből kampányolsz!)

Erről a pénzről a Tükörhegy I-III ütemben az önkormányzattól telket vásárlók mondtak le a tükörhegyiek, de nem az Egyesület javára. Emiatt az Egyesület vezetésének fokozott a felelőssége, hogy ez a pénz ne tűnjön el Törökbálint város költségvetésében, és ténylegesen arra fordítsák, amire azt szánták:

„közcélt és az ott élők életkörülményeinek a javítását szolgáló beruházásokra”


Úgy gondolom, ha csak fele annyi energiát fektettél volna ebbe, mint a mostani kampányodba, akkor ezek a beruházások már rég a tükörhegyiek javát szolgálnák.

Üdvözlettel:
Dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás                                              
az MSZP-Együtt képviselőjelölte